Gwarancja producencka Leef: 5 letnia, ograniczona gwarancja

Leef gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że produkt ten, z wyłączeniem treści i oprogramowania dołączonego do produktu, jest wolny od wad materiałowych, spełnia specyfikację produktu podaną przez Leef i nadaje się do normalnego użytku przez Okres Gwarancyjny rozpoczynający się w dniu zakupu.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem services@leefco.com w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Należy przedstawić dowód zakupu (wraz z datą, miejscem i ceną zakupu) oraz nazwę produktu, jego typ i pojemność. Leef może naprawić lub wymienić produkt na jego ekwiwalent. Firma Leef nie odpowiada za szkody wynikowe lub pośrednie (łącznie z utratą danych), lub za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem (łącznie z zastosowaniem niekompatybilnego urządzenia oraz użytkowaniem niezgodnym z instrukcją) i niewłaściwą instalacją, modyfikacją oraz na skutek wypadku. Oznacza to, iż roszczenie nigdy nie może przekroczyć ceny produktu Leef. Produkty Leef nie mogą być używane w zastosowaniach, w których mogą spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia, takich jak systemy podtrzymywania życia. Lokalne przepisy mogą stanowić inaczej i nie ma na nie wpływu niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała.